Om Wotan

Skibet og ejerene


m/s WOTAN er bygget i 1942 hos Karstensen og Hendriksen Skibsværft i Skagen.


Skippere og ejere er Jørgen Krumbæk Hansen og Michael Krumbæk.


Jørgen Krumbæk Hansen købte Y359 af søværnet på auktion i februar 1975 og omdøbte den til igen til Wotan (Odin på tysk). Wotan blev i årene 1975-1978 ombygget til sejlførende dykker- og institutionsskib med 2 master, Ketch rigning, samt bermudarig på mesanmast. Overbygning på maskinruffet blev etableret, således at dykkerleder kunne arbejde og holde øje med dykker aktiviteter på dæk. Samtidig blev ankerspil erstattet af et hydraulisk trawlspil, som blev anvendt til udlægning af flere ankre med formål at centrere skibet over vrag og undersøiske bopladser.


I årene 1978-2014 arbejdede Wotan som institutions- og dykkerfartøj bla. engageret af Nationalmuseets arkæologiske dykkerhold i en længere årrække. Derudover sejlede Wotan med mange sportsdykkerklubber, grundet Jørgen Krumbæks fortid som frømandssoldat og erhvervsdykker. National Geographics engagerede Wotan til TV optagelse af arkæologiske udforskninger af undersøiske bopladser fra stenaldertiden.


I årene 1997 til 1999 sejlede Wotan (Jørgen Krumbæk Hansen) som institutionsfartøj med unge utilpasset drenge, engageret af institutionen PRO, hvor de unge blev oplært i daglig rutiner ombord på skibet, samt oplært i at sejle skibet via sejlføring.Wotan (som oprindelig hed C. A. Rønn) blev bygget som fiskefartøj i 1942 og var en af de to første, bygget med krydserhæk (hvor man gennemskar planker på højkant, med formål at kunne trække planken i skarp bue til hæk, dog har vi efterfølgende ved renoveringer, udskiftet plankerne med nye på traditionel vis, med dampning af planker før isætning). Skibet blev dog efter kort tid, før den blev taget i brug som fiskefartøj, opbragt af den Tyske besættelseshær, som navngav skibet Wotan og ombyggede det til et bøjeafmærkningsfartøj, hvis virke var at afmærke minefyldte områder, således at den Tyske flåde kunne besejle området sikkert.


Efter krigen blev Wotan returneret til sin oprindelige ejer, som videresolgte den til den Danske flåde i 1945, flåden navngav den Y359 og bibeholdte den Tyske ombygning som bøjeafmærkningsfartøj, hvorefter den blev anvendt til at afmærke mineryddet områder til sikker sejlads i årene efter 2nd verdenskrig. Y359 fik ilagt ny hovedmotor i 1961 og sejlede som marinefartøj frem til 1975, hvor den blev solgt på auktion til Jørgen Krumbæk Hansen.


Skibet er 16 m lang og 5 m bred. Med Bovspryd er Wotan 20m langt.

Under dæk er der toilet/bad, salon, køjer fordelt i 4 rum med plads til 8-10 sovende gæster.


M/S WOTAN har været underlagt kontrol af Søfartsstyrelsen i en årrække, så alt lovbefalet sikkerheds- og brandslukningsudstyr findes ombord. Såvel som redningsudstyr til alle.

 

Wotan er medlem af TS - Træskibssammenslutningen.